Tuesday, January 25, 2011

CIRI-CIRI PEMUSATAN GURU

Ciri-Ciri Pemusatan Guru

 • Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan peranan yang penting, sedangkan murid berperanan sebagai penonton sahaja.
 • Komunakasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. Guru banyak bercakap dan murid banyak mendengar.
 • Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. Murid-murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat mereka. Guru banyak bertindak mengawal dan memberi arahan.
 • Stratergi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru.
 • Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyeburan nilai murni atau perkembamgan emosi .
 • Stratergi ini mementingkan pencapaian murid berdasrkan keputusan ujian dan peperiksaan
 • Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. Pembelajaran murid banyak berbentuk meningat dan menghafal dan kurang berupaya membuat interprestasi.
 • Interaksi di antara murid adalah pasif dan sifat-sifat sosial yang psitif kurang dapat dipupuk.
 • Mementingkan pengolahan kaedah keseluruhan kelas. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat tidak diberi perhatian
 • Di bawa stratergi pemusatan guru, murid-murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif.

1 comment:

 1. thanks for sharing :)

  jom photoshoot di putrajaya

  http://salehimrancolornetwork.blogspot.com/
  (promosi hebat - pakej fotografi)

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...