Tuesday, January 25, 2011

CIRI-CIRI PEMUSATAN PELAJAR

Ciri-Ciri Pemusatan Pelajar

  • Dalam aktiviti pengajaran dan  pembelajaran murid memainkan peranan yang penting, sedangkan peranan guru merupakan pemimpin yang memimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran.
  • Komunakasi dan interaksi di antara guru dan murid adalh secara dua hala dua hala. Guru menggunakan kaedah menyoal dan memimbing murid supya berfikir dan bertindakbalas dengan memberi jawapan kepada mereka.
  • Ciri kempimpinan guru bersifat demokratik. Murid-murid sentiasa digalakan memberi pendapat mereka Guru banyak menggunakan kaedah berbincang dalm aktiviti pembelajaran dan pengajaran.
  • Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...