Tuesday, January 25, 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

Maksud falsafah pendidikan:
– Kajian mengenai makna, matlamat serta kaedah asas pendidikan atau pembelajaran. 
– kajian mengenai semula jadi minda yang serba tahu, semula jadi manusia, soalan mengenai kuasa dan pertalian di antara pendidikan dan masyarakat. 
– berhubung rapat dengan teori perkembangan manusia.

Falsafah pendidikan tradisional dan Falsafah Pendidikan moden berbeza dari cara mereka melihat perhubungan di antara matlamat dan kaedah.

Falsafah Pendidikan Tradisional 

– mengambil kira bahawa matlamat adalah di luar kawalan individu. 
– manusia bebas memilih kaedah untuk mencapai matlamat pendidikan.Falsafah Pendidikan Moden
-individu boleh menentukan kdua-dua matlamat dan kedah untuk mencapai matlamat


Falsafah Pendidikan Barat
a. Tradisional

1. Mazhab Perennialisme
– Ciri-ciri asas semula jadi manusia adalah berbentuk universal dan tiada had masa.

– Manusia bersifat rasionaliti. oleh itu, rasionaliti dan intelek mestilah disemai melalui pendidikan.
– tujuan pendidikan utama ialah mengajar nilai dan pengetahuan yang berbentuk universal dan tiada had masa.
– berfokus kepada perkembangan diri, iaitu manusia perlu diajar mengenai kemanusiaan dulu, bukan mesi atau teknik.
– orang ialah manusia, oleh itu topik-topik mengenai liberal (tingkahlaku, pendapat, nilai, pengalaman, pengetahuan) perlu diajar sebelum topik-topik teknikal (kemahiran, latihan)
– prinsip perkembangan perlu diajar sebelum fakta.
– sbg contoh, dalam sins, ajar strategi penaakulan saintifik sebelum fakta sains.
– kaedah sains seperti kaedah sokratik diajar supaya murid lebih rasional dalam pemikiran.
– nilai tradisional diajar secara eksprisit.

2. Mazhab Essentialisme
– melihat kepada apa yang perlu dan penting dalam hidup untuk kehidupan yang sempurna dan baik.
– pendidikan sebagai persediaan untuk pekerjaan dan kewarganegaraan.
– tujuan pendidikan ialah menyampaikan budaya dan ilmu.
– menggalakkan perkembangan intelek dan kecekapan individu.
– fokus: melibatkan mata pelajaran tradisional yang boleh digunakan pada masa depan. menekakan 3M dan pengajaran kemahiran-kemahiran penting, penguasaan konsep dan prinsip.
– sekolah sebagai fungsi akademik,
– guru yang berkuasa menentukan kurikulum.
– guru bertanggungjawab mengajar nilai-nilai tradisional.
– guru sebagai model bernilai yang dicontohi.
– menitikberatkan bahasa, sastera, matematik seni dan sains.Falsafah Pendidikan Barat
b. Moden

1. Mazhab Progesivisme
– berkembang daripada pragmatisme (berfikir secara praktikal dan munasabah dalam menyelesaikan masalah).
– kebenaran adalah relatif dan tentatif.
– pengetahuan membawa kepada perkembangan dan pertumbuhan.
– kanak-kanak perlu diajar bagaimana cara berfikir, bukan apa yang perlu difikir.
– pendidikan harus menyedia pelajar yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.

Kurikulum:
– berdasarkan minat murid.
– isi kandungan yang interdisiplin.
– melibatkan aplikasi masalah manusia.
– menggalakkan pelbagai alternatif seperti aktiviti, pengalaman, penyelesaian masalah, kaedah projek.
– menekankan pengalaman langsung.
– pembelajaran aktif.
– pendekatan induktif untuk pengajaran.

Peranan Guru:
– sebagai pembimbing.
– murid digalakkan membina penerangan dan kefahaman sendiri.
– pengajaran berpusatkan murid.

Peranan sekolah:
– menggalakkan kolaborasi antara pelajar.
– kurang menekankan pembelajaran persaingan individu.
– berperanan demokratik
– menggalakkan reformasi sosial dan penyertaan masyarakat.


2. Rekonstruksionisme

– berasaskan progressivisme.
– berhasrat membaiki dan pembangunan semula masyarakat.
– membentuk corak masyarakat baru dan menghapuskan penyakit masyarakat merupakan tujuan utama pendidikan.
– sekolah – penggerak untuk memajukan kehidupan manusia melalui pd. 
– sekolah – tempat membentuk masyarakat baru

Peranan sekolah:
– mengenalpasti masalah mesyuarat yang menjadi krisis budaya.
– memupuk sikap dan nilai positif.
– meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah mesyuarat.

Kurikulum:
menekankan kajian sains sosial.
menfokuskan trend masa kini dan masa depan.
menggalakkan mata pelajaran yang boleh digunakan untuk mengenalpasti dan menyelesaikan masalah mesyuarat.

Guru:
– guru perlu memberi komitmen dalam membina mesyuarat baru.
– agen perubahan dan reformasi.
– membantu murid-murid menyelesaiakn masalah mereka.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...