Tuesday, January 25, 2011

KATEGORI FALSAFAH

Falsafah dapat dikategorikan 5 bidang berdasarkan persoalannya, iaitu:
 • Metafizik
  Bidang falsafah ini memikirkan tentang kewujudan.Contoh soalannya: Jenis benda yang wujud? Apakah sifat "semulajadi - nature" benda tersebut? Adakah sesuatu wujud tanpa pergantungan kepada deria manusia? Apakah sifat
  ruang dan masa? Apakah sifat akal dan berfikir? Apakah yang dikatakan manusia? Apakah yang dikatakan sedar? Adakah Tuhan wujud?
 • Epistemologi
  Bidang falsafah ini memikirkan tentang ilmu pengetahuan. Contoh soalannya adalah seperti: Apa itu
  pengetahuan? Adakah ada pengetahuan? Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu? Bagaimana kita tahu terdapat minda yang lain?
 • Etika
  Bidang falsafah ini memikirkan tentang kemoralan manusia. Contoh soalannya:Adakah terdapat perbezaan antara tindakan bermoral dan tindakan yang salah ? Jika ada, apakah perbezaannya? Tindakan yang mana betul dan tindakan yang mana salah? Adakah nilai mutlak, atau perbandingan?Bagaimana seseorang itu harus hidup?
 • Logik
  Logik adalah satu bidang falsafah yang mengkaji penaakulan manusia.
 • Estetika
  Bidang falsafah memikirkan tentang keindahan.
  Contoh soalannya: Apakah itu indah?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...